top of page

KAP - Kundalini Activation Process

Sofia Johansson

Sofia.jpg

Kurs i KAP

 

KAP står för Kundalini activation process och är en direkt energiöverföring som aktiverar vår kundalini (livskraft) och vårt medvetande.

 

KAP balanserar vårt system och kan bland annat hjälpa till att lösa upp blockeringar och stagnerade känslor som vi samlar på oss genom livet som gör att livsenergin inte kan flöda fritt.

 

Kap handlar om att släppa taget och kallas för ”the path of surrender”. Det är en mjuk och naturlig process som inte kräver några förkunskaper. Energin är intelligent och ger ditt system det som det behöver under en klass. Energin finns sedan kvar hos dig under kommande dagar.

 

Under en klass ligger man på en yogamatta med slutna ögon. När klassen startar spelas musik och facilitatorn aktiverar energin i rummet och deltagarna. Facilitatorn kan under klassens gång beröra olika meridian- eller chakra punkter på kroppen.

 

En klass kan upplevas mycket olika från person till person och även från gång till gång. Spontana rörelser, emotionella och/eller visuella upplevelser kan uppstå. Det viktiga är dock inte vad som händer under klassens gång, utan vad som händer utanför klassen i det vardagliga livet.

Pris: Klassen kostar 500 kr per tillfälle. Det är enstaka tillfällen, så man kan komma på en eller flera klasser om man vill.

Datum och tid: Kontakta Sofia för mer information.

Varmt välkommen med frågor och/eller anmälan!​​​

Kontakt

    bottom of page